האם הצרה או הרחבה של ראש או זנב בחליל משפיעה על הצליל ?

התאמת ראש או זנב לחליל היא דבר מקובל. מובן שרצוי לבצעה אצל בעל מקצוע בעל הכישורים והכלים הנדרשים לכך. במקרה כזה לא ייגרם כל נזק לראש. כאשר הראש או הזנב צרים מדי, יכול הדבר להשפיע על טיב הצליל המופק מן החליל (בשל בריחת אוויר או פגיעה ברזוננס). אגב, הרחבה של ראש העשוי זהב
היא מסוכנת שכן הצינור עלול להתבקע לאורכו. לכן מעדיפים להימנע מכך ע"י הדבקת טייפ על קצה הראש.