שירותים - מהו שיפוץ כללי של חליל ומהו טיפול שנתי ?

מהו שיפוץ כללי של חליל ?

בעקרון שיפוץ כללי הוא התיקון המקיף ביותר שניתן לעשות לכלי, מעין "חידוש ימיו כקדם".
השיפוץ מבוצע אחת למספר שנים (בממוצע כ- 4 שנים), לפי מצב הכריות (כאשר הן אינן סותמות במידה מספקת והן קרועות או איבדו את הגמישות כך שלא ניתן לאזנן בצורה מספקת), וכולל את הדברים הבאים:
נגינה על החליל ובדיקתו (בנוכחות הנגן) כדי לקבוע האם ניתן וכדאי לשפץ את הכלי.
"הכרות עם הכלי" – נגינה עליו, בחינה של כל חלקיו לפני פירוקו (מבחינת הכלי ניתן ללמוד רבות על
    הרגלי הנגן כגון: האם הוא רגיל ללחוץ חזק על הכפתורים, עד כמה זיעתו או הבל פיו חומציים ועוד)
    ומדידת מידת הפתיחה של הכפתורים ומידת המתח של הקפיצים כדי לדעת למה הנגן רגיל.
ניקוי קופסת הכלי ותיקון הקופסה במידת הצורך ובמידת האפשר (כולל הדבקת לבדים למניעת
   תנודות מוגזמות של הכלי בתוכה).
פירוק הכלי למכסימום חלקיו (כולל פתיחת מערכות הכפתורים ע"י הוצאת הפינים).
סילוק הכריות, הלבדים והשעמים הישנים מן הכפתורים ופקק ראש החליל.
ביצוע מרבית ההלחמות (במידת הצורך).
יישור ארובות (במידת הצורך).
הוצאת דנטים (דפיקות בגוף הכלי) ויישור כפתורים.
טבילת כל חלקי הכלי בחומצה לניקוי כסף/זהב והברקתם באופן ידני.
פתרון בעיות מיכניות או חופשים מיותרים בכפתורים ויישור צירים.
הרכבת מערכות הכפתורים תוך שימונן.
החלפת קפיצים/פינים פגומים (במידת הצורך).
התאמת ראש וזנב לגוף (במידת הצורך).
הדבקת לבדים ושעמים חדשים על הכפתורים.
התקנת פקק חדש בראש החליל.
התקנת כריות ואיזונן (מתבצע במספר שלבים, בהתאם לסוגי הכריות וכולל בדיקה בנגינה
    לאחר כל שלב).
הדבקת ניירות כיוון והפרדה (במקרה הצורך).
איזון היחסים בין הכפתורים.
איזון המתח של כל קפיץ וקפיץ (להרגשת שוויון ונוחות בלחיצה על כל כפתור).
שימון כל הכפתורים והרכבתם הסופית תוך קיבוע ברגים וצירים כך שלא ייפתחו מעצמם.
איזון מידות הפתיחה של הכפתורים.
בדיקה סופית של הכלי ונגינה עליו.
הברקת הכלי.


מהו טיפול שנתי בחליל
?

בעקרון טיפול שנתי הוא ביצוע תחזוקה של הכלי. מעין "טיפול 10,000".
מומלץ לבצע את הטיפול אחת לשנה גם כאשר הכלי מנגן היטב כדי לצמצם את מידת הבלאי של החליל ולשמור על הכריות. הטיפול כולל את הדברים הבאים:
נגינה על החליל ובדיקתו (בנוכחות הנגן) כדי לקבוע האם ניתן וכדאי לבצע את הטיפול.
"הכרות עם הכלי" – נגינה עליו, בחינה של כל חלקיו לפני פירוקו (מבחינת הכלי ניתן ללמוד רבות
    על הרגלי הנגן כגון: האם הוא רגיל ללחוץ חזק על הכפתורים, עד כמה זיעתו או הבל פיו חומציים
    ועוד) ומדידת מידת הפתיחה של הכפתורים ומידת המתח של הקפיצים כדי לדעת למה הנגן רגיל.
ניקוי קופסת הכלי ותיקון הקופסה במידת הצורך ובמידת האפשר (כולל הדבקת לבדים למניעת
   תנודות מוגזמות של הכלי בתוכה).
פירוק הכלי למכסימום חלקיו (כולל פתיחת מערכות הכפתורים ע"י הוצאת הפינים).
טבילת כל חלקי הכלי בחומצה לניקוי כסף/זהב והברקתם באופן ידני.
ניקוי הכריות.
פתרון בעיות מיכניות או חופשים מיותרים בכפתורים ויישור צירים רק כאשר אין ברירה.
הרכבת מערכות הכפתורים תוך שימונן.
חידוש הדבקות של לבדים ושעמים שנחלשו.
הרכבת הפקק בראש החליל.
איזון כריות והחלפת כריות קרועות (מתבצע במספר שלבים, בהתאם לסוגי הכריות וכולל בדיקה
    בנגינה לאחר כל שלב).
הדבקת ניירות כיוון והפרדה (במקרה הצורך).
איזון היחסים בין הכפתורים.
איזון המתח של כל קפיץ וקפיץ (להרגשת שוויון ונוחות בלחיצה על כל כפתור).
שימון כל הכפתורים והרכבתם הסופית תוך קיבוע ברגים וצירים כך שלא ייפתחו מעצמם.
איזון מידות הפתיחה של הכפתורים.
בדיקה סופית של הכלי ונגינה עליו.
הברקת הכלי.


מה ההבדל בין טיפול שנתי לשיפוץ ?

הטיפול השנתי מבוסס על פשרות המוכתבות ע"י מצב הכריות והכלי. בשיפוץ שליטת המתקן
   גבוהה בהרבה, שכן ניתן לבצע פעולות "איפוס" של הכפתורים והכריות הינן חדשות ולכן מגיבות יותר.
קיים הבדל בהיקף הטיפול. השיפוץ מתבצע ברזולוציה גבוהה בהרבה מאשר בטיפול השנתי (בכל
   שלב מושקעת עבודה רבה ומושלמת יותר).
הטיפול השנתי מתבסס על התשתית הקיימת (עובדים עם מה שיש). בשיפוץ מחליפים את
   התשתיות הקיימות בכאלה חדשות (כריות, לבדים, שעמים...).
בשיפוץ "הכל כלול". בטיפול שנתי המחיר אינו כולל החלפה של כריות/פקק ראש/קפיצים/פינים, התאמת
   ראש/זנב, הוצאת דנטים והלחמות. על כל אלה משלמים בנפרד.
בשיפוץ (בו מידת השליטה של המתקן בכל מרכיבי התיקון היא רבה יותר) ניתנת שנת אחריות על
   העבודה שבוצעה בכלי. בטיפול שנתי האחריות היחידה היא לגבי תפקוד הכלי בזמן מסירת הכלי.
השיפוץ הכללי יקר יותר מהטיפול השנתי (נובע מההבדלים בהיקף העבודה והשימוש בחומרים וממתן 
    אחריות שנתית).